web counter Wie zijn wij ?
Wie zijn wij ?

Neos Zemst wil de actieve senior kansen geven om de welverdiende rust na een actief beroepsleven zo aangenaam en nuttig mogelijk in te vullen.

Waar hen vroeger de tijd ontbrak om aan aangename activiteiten deel te nemen, willen we hen die kansen nu optimaal aanbieden. We beperken ons niet alleen tot concerten, maar ook natuurwandelingen, musea, sport, wetenschappen, stads-bezoeken, spreekbeurten,… komen aan bod. Bovendien willen we ook de mensen samenbrengen rond drinks of maaltijden tijdens onze activiteiten, omdat het elkaar leren kennen en met elkaar kunnen praten voor ons heel belangrijk zijn. Grootouders hebben het meestal erg druk met de kleinkinderen, met onze vereniging willen we hen ook tijd leren maken voor zichzelf.


Neos Zemst richt zich tot de gepensioneerde actieve mannen en vrouwen uit de fusiegemeente Zemst en wil een overkoepeling zijn van Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst, Zemst-Bos en Zemst-Laar. Samen zijn we echte vrienden…

Back